Servicepaket

Genom vårt servicepaket har du/ni under kontorstid tillgång till kvalificerad rådgivning i pris- och marknadsfrågor och vid behov finns ytterligare expertis genom vår juridiska samarbetspartner MarLaw AB. Behöver du/ni gå till domstol ger servicepaketet reducerat pris på MarLaws timtaxa. Servicepaketet innehåller förutom guiderna också kontinuerlig branschinformation från Sverige och Europa via mejl. Skillnaden mot ett medlemskap i BLF_Fotograferna är att servicepaketet inte är ett medlemskap utan en tjänst som tillhandahålls genom BLF Bildhantering AB. Det går inte att ansöka om presskort. Presskort ingår i medlemskapet hos BLF_Fotograferna. 

Priset för servicepaketet är 1 950 kr plus moms per år. Du/ni beställer genom info@blfbildhantering.se Ange leverans- och fakturaadress.

Abonnemang

Vi ger årligen ut tre olika guider: Fotoguiden, Video-/Filmguiden och Dagspressguiden. Guiderna är till för den som säljer och/eller köper licens till bild men även den som har ett juridiskt intresse och/eller uppdrag kring bild kan dra nytta av guiderna. 

I Fotoguiden finns branschanpassade avtalsvillkor, rekommendationer kring prissättning av uppdrag och arkivbild för stillbild, avtalsmallar och hur GDPR kan anpassas till fotografisk verksamhet. Där finns även vägledning i hur intrång i upphovsrätten kan hanteras.

I Video-/Filmguiden finns branschanpassade avtalsvillkor, rekommendationer kring prissättning av uppdrag och arkivbild för rörlig bild, avtalsmallar och hur GDPR kan anpassas till fotografisk verksamhet. Där finns även vägledning i hur intrång i upphovsrätten kan hanteras.

Dagspressguiden är anpassad för uppdrag och/eller arkivförsäljning inom dags-pressområdet. Villkor och priser i dagspressguiden bygger på att fotograf och beställare redan har en etablerad affärsrelation. Dagspressguiden har ersatt det avtal som tidigare fanns mellan Bildleverantörernas Förening och Almega, det så kallade TU-avtalet.

Abonnemang med de tre guiderna kostar 900 kr inklusive moms.

Enskild guide kostar 450 kr inklusive moms.

Du beställer via info@blfbildhantering.se Ange leverans- och fakturaadress.

Allmän Rådgivning
Onsdag och torsdag mellan 09.00 och 12.00 via 08-555 963 10 är den allmänna rådgivningen öppen för alla. Du kan också mejla din fråga till info@blfbildhantering.se Den allmänna rådgivningen bekostas av de kollektiva medel som BLF och andra upphovsorganisationer får genom de avtal som finns för kopiering inom utbildningsväsendet.